Google cập nhật structured data của Employer Aggregate Rating

Google đã cập nhật trang phát triển của họ để đăng công việc cấu trúc dữ liệu cho Employer Aggregate Rating. Sự thay đổi khi thêm một thuộc tính cần thiết vào cũng đủ để giúp làm cải thiện kết quả tốt hơn.

Structured data liên quan đến bài đăng tìm việc vẫn đang thay đổi

Yêu cầu cấu trúc dữ liệu cho bài đăng tìm việc dường như là một bước tiến lớn. Vì thế thật tốt để theo kịp những thay đổi lớn và gia tăng hơn đối với các yêu cầu về structured data để có một kết quả tốt nhất.

Sự thất bại trong việc bắt kịp các thay đổi có thể dẫn đến việc mất đi các featured snippet hay các rich result khác.

Ví dụ:

Tuy nhiên sau đó Google lại khuyến khích nhà xuất bản cập nhật Employer Aggregate Rating cấu trúc dữ liệu và tránh xa việc đánh giá loại cấu trúc đó…

Một thay đổi mới là tương tự nhưng có phạm vi hẹp hơn.

1. Structured data Employer Aggregate Rating thay đổi gì

Google đã cập nhật trang phát triển để phản ảnh các thay đổi cấu trúc dữ liệu Employer Aggregate Rating trong công cụ Rich Results Test.

Google giới thiệu một thuộc tính bắt buộc được bổ sung vào gọi là reviewCount.

Thuộc tính reviewCount cung cấp cho Google số lượng có bao nhiêu đánh giá tổng hợp trên trang. Dữ liệu này không phụ thuộc vào số lượng xếp hạng được cung cấp.

Vì vậy nó có thể có 20 đánh giá cho một sản phẩm và 15 xếp hạng cho sản phẩm đó.

Sau đây là một ví dụ về reviewCount cấu trúc dữ liệu trong một JSON-LD script: 

World’s Best Coffee Shop

{

“@context” : “https://schema.org/”,

“@type”: “EmployerAggregateRating”,

“itemReviewed”: {

“@type”: “Organization”,

“name” : “World’s Best Coffee Shop”,

“sameAs” : “http://www.worlds-best-coffee-shop.example.com”

},

“ratingValue”: “91”,

“bestRating”: “100”,

“worstRating”: “1”,

“reviewCount” : “10561”

}

Hình ảnh code với thuộc tính reviewCount trong Employer Aggregate Rating
Hình ảnh code với thuộc tính reviewCount

2. Mixed Rating Count và Review Ratings

Ví dụ dưới đây cho một trường hợp có 561 ratings trong 10,561 tổng reviews, nghĩa là có 10,000 reviews và chỉ có 561 ratings trong cấu trúc dữ liệu về employer aggregate rating.

World’s Best Coffee Shop

{

“@context” : “https://schema.org/”,

“@type”: “EmployerAggregateRating”,

“itemReviewed”: {

“@type”: “Organization”,

“name” : “World’s Best Coffee Shop”,

“sameAs” : “http://www.worlds-best-coffee-shop.example.com”

},

“ratingValue”: “91”,

“bestRating”: “100”,

“worstRating”: “1”,

“ratingCount”: “561”,

“reviewCount” : “10561”

}

Hình ảnh Mixed Rating và Review Count code trong Employer Aggregate Rating
Hình ảnh Mixed Rating và Review Count code

3. Ít nhất một thuộc tính khi làm về Employer Aggregate Rating

Điều này không có nghĩa là lúc nào làm về câu trúc dữ liệu Employer Aggregate Rating bạn cũng phải sử dụng cả hai thuộc tính. Bạn có thể sử dụng một trong hai thuộc tính tùy cách cách làm của bạn.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính “reviewCount” thay vì dùng thuộc tính ratingCount nếu bạn muốn. Điều này vẫn giữ nguyên cho Rich Results.

Điều quan trọng bạn cần hiểu là các nhà xuất bản không được yêu cầu dùng cả hai. Một thuộc tính là đủ trù khi số lượng reviews không giống nhiều với số lượng ratings.

Nguồn: https://www.searchenginejournal.com/google-updates-employer-aggregate-rating-structured-data/375067/

Nguồn: https://www.toponseek.com/google-cap-nhat-cau-truc-du-lieu-cua-employer-aggregate-rating/

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *