Hành vi trong quảng cáo facebook

()

1. Chính trị ( Mỹ)

– Có khả năng tương tác với nội dung chính trị tại Hoa Kỳ (bảo thủ): Những người ở Hoa Kỳ có khả năng tương tác với nội dung chính trị bảo thủ

– Có khả năng tương tác với nội dung chính trị tại Hoa Kỳ (tự do): Những người ở Hoa Kỳ có khả năng tương tác với nội dung chính trị tự do

– Có khả năng tương tác với nội dung chính trị tại Hoa Kỳ (ôn hòa): Những người ở Hoa Kỳ có khả năng tương tác với nội dung chính trị ôn hòa

2. Du lịch

– Người thường xuyên đi du lịch: Những người có hoạt động trên Facebook cho thấy họ là người thường xuyên đi du lịch

– Người thường xuyên đi du lịch quốc tế: Những người đã đi du lịch nước ngoài trên một lần trong 6 tháng qua

– Người đi làm bằng vé tháng: Người có khả năng đi làm từ nhà tới cơ quan vào các ngày trong tuần

– Vừa đi du lịch về 1 tuần trước: Người có hoạt động trên Facebook cho thấy họ vừa đi du lịch về trong tuần qua

– Vừa đi du lịch về 2 tuần trước: Người có hoạt động trên Facebook cho thấy họ vừa đi du lịch về trong vòng 2 tuần qua

3. Hoạt động số

– Chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ: Những người tự liệt kê là chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ hoặc sở hữu các Trang kinh doanh nhỏ trên Facebook

– Facebook page admins

  • Quản trị viên Trang Facebook: Những người là quản trị viên của ít nhất 1 Trang trên Facebook
  • Quản trị viên trang Bán lẻ: Những người là quản trị viên của trang Bán lẻ trên Facebook
  • Quản trị viên trang Cộng đồng & Câu lạc bộ: Những người là quản trị viên của trang Cộng đồng & Câu lạc bộ trên Facebook
  • Quản trị viên trang Du lịch & Lữ hành: Những người là quản trị viên của trang Du lịch & Lữ hành trên Facebook
  • Quản trị viên trang Nhà hàng & Ẩm thực: Những người là quản trị viên của trang nhà hàng & ẩm thực trên Facebook
  • Quản trị viên trang Sức khỏe & Sắc đẹp: Những người là quản trị viên của trang Sức khỏe & Sắc đẹp trên Facebook
  • Quản trị viên trang Thể thao: Những người là quản trị viên của trang Thể thao trên Facebook
  • Quản trị viên trang kinh doanh: Những người là quản trị viên của Trang kinh doanh trên Facebook

– Hệ điều hành đã sử dụng

+ Truy cập Facebook (hệ điều hành): Mac OS X: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Mac OS X

+Truy cập Facebook (hệ điều hành): Mac Sierra: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Mac Sierra

+Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows 10: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Windows 10

+Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows 7: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Windows 7

+Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows 8: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Windows 8

+Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows Vista: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Windows Vista

+Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows XP: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Windows XP

– Miền email chính

+Người dùng Gmail: Những người sử dụng email Gmail

+Người dùng Hotmail: Những người sử dụng email Hotmail

+Người dùng email AOL: Những người sử dụng email AOL

+Người dùng email Apple: Những người sử dụng email Apple (miền iCloud, me, Apple)

+Người dùng email MSN.com: Những người sử dụng email trên MSN.com

+Người dùng email của Yahoo: Người dùng email Yahoo

– Người chơi trò chơi giao tiếp: Người đã liên kết Trang liên quan đến hệ thống chơi trò chơi hoặc việc chơi trò chơi console

– Người dùng Thanh toán trên Facebook (30 ngày): Người đã sử dụng Thanh toán trên Facebook trong 30 ngày qua

Người dùng Thanh toán trên Facebook (90 ngày): Người đã dùng Thanh toán trên Facebook trong 90 ngày qua

– Người dùng Thanh toán trên Facebook (mức chi tiêu cao hơn trung bình): Những người đã chi tiêu nhiều hơn mức trung bình trên Thanh toán trên Facebook trong 3 tháng qua

– Người dùng công nghệ tiên phong: Những người có khả năng áp dụng công nghệ mới sớm hơn những người khác

– Truy cập Facebook: hệ điều hành và thiết bị cũ hơn: Những người chủ yếu truy cập Facebook trên thiết bị hoặc hệ điều hành cũ hơn trước Windows 7, Mac OS X hoặc Windows NT 6.2.

– Trình duyệt internet đã sử dụng

+ Truy cập Facebook (trình duyệt): Chrome: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Google Chrome

+ Truy cập Facebook (trình duyệt): Firefox: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Firefox

+ Truy cập Facebook (trình duyệt): Internet Explorer: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Internet Explorer

+ Truy cập Facebook (trình duyệt): Microsoft Edge: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Microsoft Edge

+ Truy cập Facebook (trình duyệt): Opera: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Opera

+ Truy cập Facebook (trình duyệt): Safari: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Safari

– Trò chơi trên canvas

+ Đã chơi trò chơi trên Canvas (14 ngày qua): Những người đã chơi trò chơi trên Canvas trong 14 ngày qua

+ Đã chơi trò chơi trên Canvas (3 ngày qua): Những người đã chơi trò chơi trên Canvas trong 3 ngày qua

+ Đã chơi trò chơi trên Canvas (7 ngày qua): Những người đã chơi trò chơi trên Canvas trong 7 ngày qua

+ Đã chơi trò chơi trên Canvas (hôm qua): Những người đã chơi trò chơi trên Canvas hôm qua

4. Hành vi mua hàng

– Người mua hàng đã tương tác: Những người đã nhấp vào nút kêu gọi hành động “Mua ngay” trong tuần trước.

5. Hạng mục khác

– Nhà phát triển API Tiếp thị (90 ngày qua): Nhà phát triển ứng dụng đã dùng API Tiếp thị trên Facebook trong 90 ngày qua.

– Quan tâm đến các sự kiện sắp tới: Những người đã thể hiện sự quan tâm đến việc tham gia một sự kiện sắp tới trên Facebook.

6. Mối quan hệ đa văn hóa

– Người Mỹ gốc Phi (Hoa Kỳ): Những người sống tại Hoa Kỳ có hoạt động trên Facebook phù hợp với mối quan hệ đa văn hóa Mỹ Phi

– Người Mỹ gốc Á (Hoa Kỳ): Những người sống ở Hoa Kỳ có hoạt động trên Facebook phù hợp với mối quan hệ đa văn hóa Đông hoặc Đông Nam Á Mỹ

– Thuộc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Hoa Kỳ – Song ngữ): Người sống tại Hoa Kỳ có hoạt động trên Facebook phù hợp với mối quan hệ đa văn hóa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đồng thời chủ yếu sử dụng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

– Thuộc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Hoa Kỳ – Tất cả): Những người sống tại Hoa Kỳ có hoạt động trên Facebook phù hợp với mối quan hệ đa văn hóa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

– Thuộc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Tiếng Anh – Mỹ chiếm ưu thế): Những người sống tại Hoa Kỳ có hoạt động trên Facebook phù hợp với mối quan hệ đa văn hóa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và chủ yếu sử dụng tiếng Anh

– Thuộc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Tiếng Tây Ban Nha – Mỹ chiếm ưu thế): Những người sống tại Hoa Kỳ có hoạt động trên Facebook phù hợp với mối quan hệ đa văn hóa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và chủ yếu sử dụng tiếng Tây Ban Nha

7. Ngoại kiều

  • Bạn thân của những người sống ở nước ngoài: Bạn thân của những người đang sống ở nước ngoài
  • Sống ở nước ngoài: Người đang sống ở nước ngoài
  • Thân nhân của những người sống ở nước ngoài: Gia đình của những người đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Algeria (trước đây là Ngoại kiều – Algeria): Những người đã từng sống tại Algeria hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Argentina (Trước đây là Ngoại kiều – Argentina): Những người đã từng sống tại Argentina hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Ba Lan (trước đây là Ngoại kiều – Ba Lan): Những người đã từng sống tại Ba Lan hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Bangladesh (trước đây là Ngoại kiều – Bangladesh): Những người đã từng sống tại Bangladesh hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Brazil (trước đây là Ngoại kiều – Brazil): Những người đã từng sống tại Brazil hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Bỉ (Trước đây là Ngoại kiều – Bỉ): Những người đã từng sống tại Bỉ hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Bồ Đào Nha (trước đây là Ngoại kiều – Bồ Đào Nha): Những người đã từng sống tại Bồ Đào Nha hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Bờ Biển Ngà (trước đây là Ngoại kiều – Bờ Biển Ngà): Những người đã từng sống tại Bờ biển Ngà hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Cameroon (Trước đây là Ngoại kiều – Cameroon): Những người đã từng sống tại Cameroon hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Canada (Trước đây là Ngoại kiều – Canada): Những người đã từng sống tại Canada hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Chile (Trước đây là Ngoại kiều – Chile): Những người đã từng sống tại Chile hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Colombia (trước đây là Ngoại kiều – Colombia): Những người đã từng sống tại Colombia hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Cuba (Trước đây là Ngoại kiều – Cuba): Những người đã từng sống tại Cuba hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Cộng hòa Dominica (trước đây là Ngoại kiều – Cộng hòa Dominica): Những người đã từng sống tại Cộng hòa Dominica hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo (trước đây là Ngoại kiều – CHDC Congo): Những người đã từng sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Cộng hòa Séc (trước đây là Ngoại kiều – Cộng hòa Séc): Những người đã từng sống tại Cộng hòa Séc hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Cộng hòa Síp (trước đây là Ngoại kiều – Cộng hòa Síp): Những người đã từng sống tại Đảo Síp hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại El Salvador (Trước đây là Ngoại kiều – El Salvador): Những người đã từng sống tại El Salvador hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Estonia (Trước đây là Ngoại kiều – Estonia): Những người đã từng sống tại Estonia hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Ethiopia (Trước đây là Ngoại kiều – Ethiopia): Những người đã từng sống tại Ethiopia hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Ghana (trước đây là Ngoại kiều – Ghana): Những người đã từng sống tại Ghana hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Guatemala (trước đây là Ngoại kiều – Guatemala): Những người đã từng sống tại Guatemala hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Haiti (Trước đây là Ngoại kiều – Haiti): Những người đã từng sống tại Haiti hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Hoa Kỳ (trước đây là Ngoại kiều – Hoa Kỳ): Những người đã từng sống tại Hoa Kỳ hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Honduras (trước đây là Ngoại kiều – Honduras): Những người đã từng sống tại Honduras hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Hungary (trước đây là Ngoại kiều – Hungary): Những người đã từng sống tại Hungary hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Hy Lạp (trước đây là Ngoại kiều – Hy Lạp): Những người đã từng sống tại Hy Lạp hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Hà Lan (trước đây là Ngoại kiều – Hà Lan): Những người đã từng sống tại Hà Lan hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Hàn Quốc (trước đây là Ngoại kiều – Hàn Quốc): Những người đã từng sống tại Hàn Quốc hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Hồng Kông (trước đây là Ngoại kiều – Hồng Kông): Những người đã từng sống tại Hồng Kông hiện đang sống ở nước ngo
  • Đã sống tại Indonesia (trước đây là Ngoại kiều – Indonesia): Những người đã từng sống tại Indonesia hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Ireland (trước đây là Ngoại kiều – Ireland): Những người đã từng sống tại Ireland hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Israel (trước đây là Ngoại kiều – Israel): Những người đã từng sống tại Israel hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Jamaica (trước đây là Ngoại kiều – Jamaica): Những người đã từng sống tại Jamaica hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Jordan (trước đây là Ngoại kiều – Jordan): Những người đã từng sống tại Jordan hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Kenya (Trước đây là Ngoại kiều – Kenya): Những người đã từng sống tại Kenya hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Kuwait (trước đây là Ngoại kiều – Kuwait): Những người đã từng sống tại Kuwait hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Latvia (Trước đây là Ngoại kiều – Latvia): Những người đã từng sống tại Latvia hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Liban (trước đây là Ngoại kiều – Liban): Những người đã từng sống tại Li Băng hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Lithuania (trước đây là Ngoại kiều – Lithuania): Những người đã từng sống tại Lithuani hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Luxembourg (trước đây là Ngoại kiều – Luxembourg): Những người đã từng sống tại Luxembourg hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Malaysia (trước đây là Ngoại kiều – Malaysia): Những người đã từng sống tại Malaysia hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Malta (Trước đây là Ngoại kiều – Malta): Những người đã từng sống tại Malta hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Maroc (trước đây là Ngoại kiều – Maroc): Những người đã từng sống tại Ma-rốc hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Mexico (trước đây là Ngoại kiều – Mexico): Những người đã từng sống tại Mexico hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Monaco (trước đây là Ngoại kiều – Monaco): Những người đã từng sống tại Monaco hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Na Uy (trước đây là Ngoại kiều – Na Uy): Những người đã từng sống tại Na Uy hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Nam Phi (Trước đây là Ngoại kiều – Nam Phi):Những người đã từng sống tại Nam Phi hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Nepal (trước đây là Ngoại kiều – Nepal): Những người đã từng sống tại Nepal hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại New Zealand (trước đây là Ngoại kiều – New Zealand): Những người đã từng sống tại New Zealand hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Nga (trước đây là Ngoại kiều – Nga): Những người đã từng sống tại Nga hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Nhật Bản (trước đây là Ngoại kiều – Nhật Bản): Những người đã từng sống tại Nhật Bản hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Nicaragua (trước đây là Ngoại kiều – Nicaragua): Những người đã từng sống tại Nicaragua hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Nigeria (Trước đây là Ngoại kiều – Nigeria): Những người đã từng sống tại Nigeria hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Peru (trước đây là Ngoại kiều – Peru): Những người đã từng sống tại Peru hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Philippin (Trước đây là Ngoại kiều – Philippin): Những người đã từng sống tại Philippines hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Pháp (trước đây là Ngoại kiều – Pháp): Những người đã từng sống tại Pháp hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Phần Lan (Trước đây là Ngoại kiều – Phần Lan): Những người đã từng sống tại Phần Lan hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Puerto Rico (trước đây là Ngoại kiều – Puerto Rico): Những người đã từng sống tại Puerto Rico hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Qatar (trước đây là Ngoại kiều – Qatar): Những người đã từng sống tại Qatar hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Romania (trước đây là Ngoại kiều – Romania): Những người đã từng sống tại Romania hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Rwanda (trước đây là Ngoại kiều – Rwanda): Những người đã từng sống tại Rwanda hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Senegal (trước đây là Ngoại kiều – Senegal): Những người đã từng sống tại Senegal hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Serbia (Trước đây là Ngoại kiều – Serbia): Những người đã từng sống tại Serbia hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Sierra Leone (Trước đây là Ngoại kiều – Sierra Leone): Những người đã từng sống tại Sierra Leone hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Singapore (trước đây là Ngoại kiều – Singapore): Những người đã từng sống tại Singapore hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Slovakia (trước đây là Ngoại kiều – Slovakia): Những người đã từng sống tại Slovakia hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Slovenia (trước đây là Ngoại kiều – Slovenia): Những người đã từng sống tại Slovenia hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Sri Lanka (trước đây là Ngoại kiều – Sri Lanka): Những người đã từng sống tại Sri Lanka hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Tanzania (Trước đây là Ngoại kiều – Tanzania): Những người đã từng sống tại Tanzania hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Thái Lan (trước đây là Ngoại kiều – Thái Lan): Những người đã từng sống tại Thái Lan hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Thụy Sĩ (trước đây là Ngoại kiều – Thụy Sĩ): Những người đã từng sống tại Switzerland hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Thụy Điển (Trước đây là Ngoại kiều – Thụy Điển):Những người đã từng sống tại Thụy Điển hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Trung Quốc (trước đây là Ngoại kiều – Trung Quốc): Những người đã từng sống tại Trung Quốc hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Tây Ban Nha (Trước đây là Ngoại kiều – Tây Ban Nha): Những người đã từng sống tại Tây Ban Nha hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại UAE (trước đây là Ngoại kiều – UAE): Những người đã từng sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Uganda (trước đây là Ngoại kiều – Uganda): Những người đã từng sống tại Uganda hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Venezuela (Trước đây là Ngoại kiều – Venezuela): Những người đã từng sống tại Venezuela hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Việt Nam (trước đây là Ngoại kiều – Việt Nam): Những người đã từng sống tại Việt Nam hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Vương quốc Anh (Trước đây là Ngoại kiều – Vương quốc Anh): Những người đã từng sống tại Vương quốc Anh hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Zambia (trước đây là Ngoại kiều – Zambia): Những người đã từng sống tại Zambia hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Zimbabwe (trước đây là Ngoại kiều – Zimbabwe): Những người đã từng sống tại Zimbabwe hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Áo (trước đây là Ngoại kiều – Áo): Những người đã từng sống tại Áo hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Úc (trước đây là Ngoại kiều – Úc): Những người đã từng sống tại Úc hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Ý (trước đây là Ngoại kiều – Ý): Những người đã từng sống tại Ý hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Đan Mạch (trước đây là Ngoại kiều – Đan Mạch): Những người đã từng sống tại Đan Mạch hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Đức (trước đây là Ngoại kiều – Đức): Những người đã từng sống tại Đức hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Ả Rập Xê Út (Trước đây là Ngoại kiều – Ả Rập Xê Út): Những người đã từng sống tại Vương quốc Ả-rập Xê-út hiện đang sống ở nước ngoài
  • Đã sống tại Ấn Độ (Trước đây là Ngoại kiều – Ấn Độ): Những người đã từng sống tại Ấn Độ hiện đang sống ở nước ngoài

8. Ngày kỷ niệm

– Ngày kỷ niệm (trong vòng từ 31-60 ngày): Người có ngày kỷ niệm từ 61-90 ngày tới

9. Người dùng thiết bị di động

– Android: hỗ trợ phương tiện 360 độ: Những người có thiết bị di động chính là Android có hỗ trợ dành cho phương tiện 360 độ (ảnh, video)

– Android: phương tiện 360 độ không được hỗ trợ: Những người chủ yếu sử dụng thiết bị di động Android không hỗ trợ phương tiện 360 độ (ảnh, video)

– Kết nối mạng

  • Truy cập Facebook (loại mạng): 2G: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng mạng 2G
  • Truy cập Facebook (loại mạng): 3G: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng mạng 3G
  • Truy cập Facebook (loại mạng): 4G: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng mạng 4G
  • Truy cập Facebook (loại mạng): WiFi: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng mạng WiFi

– Người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng mới: Những người là người dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng mới

– Sở hữu: OnePlus: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động OnePlus

– Truy cập Facebook (di động): máy tính bảng: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng máy tính bảng

– Truy cập Facebook (di động): điện thoại thông thường: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng điện thoại thông thường

– Truy cập Facebook (di động): điện thoại thông minh và máy tính bảng: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng điện thoại thông minh hoặc thiết bị máy tính bảng

– Truy cập Facebook (thiết bị di động): tất cả các thiết bị di động: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động

– Tất cả Thiết bị Di động theo Hệ điều hành

  • Truy cập Facebook (di động): Windows phones: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Windows
  • Truy cập Facebook (thiết bị di động): Thiết bị Android: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng bất kỳ thiết bị di động Android nào
  • Truy cập Facebook (thiết bị di động): thiết bị Apple (iOS): Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động của Apple (iOS)

– Tất cả Thiết bị Di động theo thương hiệu

– Amazon

  • Sở hữu: Kindle Fire: Những người có khả năng sở hữu chiếc Kindle Fire

– Apple

  • Sở hữu: iPad 4: Người có khả năng sở hữu iPad 4
  • Sở hữu: iPad Air: Những người có khả năng sở hữu iPad Air
  • Sở hữu: iPad Air 2: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPad Air 2
  • Sở hữu: iPad Mini 1: Người có khả năng sở hữu iPad Mini 1
  • Sở hữu: iPad Mini 2: Những người có khả năng sở hữu iPad Mini 2
  • Sở hữu: iPad Mini 3: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPad Mini 3
  • Sở hữu: iPhone 6: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 6
  • Sở hữu: iPhone 6 Plus: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 6 Plus của Apple
  • Sở hữu: iPhone 6S: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 6S
  • Sở hữu: iPhone 6S Plus: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 6S Plus
  • Sở hữu: iPhone 7: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 7
  • Sở hữu: iPhone 7 Plus: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 7 Plus
  • Sở hữu: iPhone SE: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone SE
  • Truy cập Facebook (di động): iPad 1: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPad 1
  • Truy cập Facebook (di động): iPhone 5: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 5
  • Truy cập Facebook (di động): iPhone 8: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 8
  • Truy cập Facebook (di động): iPhone 8 plus: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 8 plus
  • Truy cập Facebook (di động): iPhone X: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone X
  • Truy cập Facebook (di động): iPhone XR: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone XR
  • Truy cập Facebook (di động): iPhone XS Max: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone XS Max
  • Truy cập Facebook ((thiết bị di động ): iPad 2: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPad 2
  • Truy cập Facebook ((thiết bị di động ): iPad 3: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPad 3
  • Truy cập Facebook ((thiết bị di động ): iPhone 4: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 4
  • Truy cập Facebook ((thiết bị di động ): iPhone 4S: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 4S
  • Truy cập Facebook ((thiết bị di động ): iPhone 5C: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 5C
  • Truy cập Facebook ((thiết bị di động ): iPhone Touch: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone Touch

– BlackBerry

  • Curve 9220

– Google

  • Sở hữu: Google Pixel: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Google Pixel
  • Sở hữu: Nexus 5: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Nexus 5

– HTC

  • Sở hữu: HTC One: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động HTC One

– LG

  • Sở hữu: LG G3: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động G3 của LG
  • Sở hữu: LG V10: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động V10 của LG
  • Sở hữu: thiết bị G2 của LG: Người có khả năng sở hữu thiết bị LG G2

– Samsung

  • Galaxy Note II
  • Galaxy Tab: Những người có khả năng sở hữu chiếc Samsung Galaxy Tab
  • Sở hữu: Galaxy Grand: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Grand
  • Sở hữu: Galaxy Grand 2: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy Grand 2
  • Sở hữu: Galaxy Note 3: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Note 3
  • Sở hữu: Galaxy Note 4: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Note 4
  • Sở hữu: Galaxy Note 5: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Note 5
  • Sở hữu: Galaxy Note 6: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Note 6
  • Sở hữu: Galaxy Note 7: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Note 7
  • Sở hữu: Galaxy Note 8: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Note 8
  • Sở hữu: Galaxy S 4 Mini: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S 4 Mini
  • Sở hữu: Galaxy S III Mini: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S III Mini
  • Sở hữu: Galaxy S4: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S4
  • Sở hữu: Galaxy S5: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S5
  • Sở hữu: Galaxy S6: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S6
  • Sở hữu: Galaxy S7: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S7
  • Sở hữu: Galaxy S7 Edge: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S7 Edge
  • Sở hữu: Galaxy S8: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S8
  • Sở hữu: Galaxy S8+: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S8+
  • Sở hữu: Galaxy S9: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S9
  • Sở hữu: Galaxy S9+: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S9+
  • Sở hữu: Galaxy Tab 2: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Tab 2
  • Sở hữu: Galaxy Tab 3: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Tab 3
  • Sở hữu: Galaxy Tab 4: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Tab 4
  • Sở hữu: Galaxy Tab Pro: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy Tab Pro
  • Sở hữu: Galaxy Tab S: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy Tab S
  • Sở hữu: thiết bị Galaxy S III: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động thiết bị Galaxy S III
  • Sở hữu: thiết bị Galaxy Y: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Y

– Sony

  • Sở hữu: Xperia Z: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động Sony Xperia Z
  • Sở hữu: Xperia Z Ultra: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động Sony Xperia Z Ultra
  • Sở hữu: Xperia Z3: Mô tả: Người có khả năng sở hữu Sony Xperia Z3
  • Xperia SL: Những người có khả năng sở hữu Sony Xperia SLs
  • Xperia T: Những người có khả năng sở hữu chiếc Sony Xperia T

– Sở hữu: Alcatel: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Alcatel

– Sở hữu: Cherry Mobile: Những người có khả năng sở hữu thiết bị Cherry Mobile

– Sở hữu: Gionee: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Gionee

– Sở hữu: Huawei: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Huawei

– Sở hữu: Karbonn: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Karbonn

– Sở hữu: Micromax: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Micromax

– Sở hữu: Oppo: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động Oppo

– Sở hữu: Tecno: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Tecno

– Sở hữu: Thiết bị VIVO: những người có khả năng sở hữu thiết bị di động VIVO

– Sở hữu: Xiaomi: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Xiaomi

– Sở hữu: ZTE: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động ZTE

– Truy cập Facebook (di động): Thiết bị di động LG Android: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Android của LG

– Truy cập Facebook (di động): Thiết bị di động Motorola Android: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Motorola Android

– Truy cập Facebook (di động): Thiết bị di động Samsung Android: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Samsung Android

– Truy cập Facebook (thiết bị di động): Thiết bị di động HTC Android: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Android của HTC

– Thiết bị di động Android của Sony: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Android của Sony

10. Người dùng thiết bị di động/Thời gian dùng thiết bị

– Sử dụng thiết bị di động (1-3 tháng): Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 1-3 tháng

– Sử dụng thiết bị di động (10-12 tháng): Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 10-12 tháng

– Sử dụng thiết bị di động (13-18 tháng): Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 13-18 tháng

– Sử dụng thiết bị di động (19-24 tháng): Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 19-24 tháng

– Sử dụng thiết bị di động (25 tháng trở lên): Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 25 tháng trở lên

– Sử dụng thiết bị di động (4-6 tháng): Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 4-6 tháng

– Sử dụng thiết bị di động (7-9 tháng): Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 7-9 tháng

– Sử dụng thiết bị di động (dưới 1 tháng): Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động dưới 1 tháng

11. Phân loại người tiêu dùng

– Argentina

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Argentina: Phù hợp với nhóm (ABC1), những người ở Argentina được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Argentina: Phù hợp với nhóm (ABC1+C2), những người ở Argentina được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

– Brazil

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Brazil: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở Brazil được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Brazil: Phù hợp với nhóm (A+B+C), những người ở Brazil được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao

– Chile

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Chile: Phù hợp với nhóm (ABC1), những người ở Chile được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Chile: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở Chile được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

– Indonesia

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Indonesia: Được chỉ định cho nhóm (I ở trên), những người ở Indonesia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Indonesia: Phù hợp với nhóm (I ở trên, II ở trên và I ở giữa), những người ở Indonesia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

– Kingdom of Saudi Arabia

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Vương quốc Saudi Arabia: Phù hợp với nhóm (A), những người ở Vương quốc Saudi Arabia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Vương quốc Saudi Arabia: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở Vương quốc Saudi Arabia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị từ trung bình đến cao

– Malaysia

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Malaysia: Phù hợp với nhóm SEC (AB), những người ở Malaysia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Malaysia: Phù hợp với nhóm SEC (AB+C1), những người ở Malaysia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao

– Mexico

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Mexico: Phù hợp với nhóm (AB), những người ở Mexico được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Mexico: Phù hợp với nhóm (ABC+), những người ở Mexico được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

– Nam Phi

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Nam Phi: Phù hợp với nhóm LSM (8,9,10), những người ở Nam Phi được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Nam Phi: Phù hợp với nhóm LSM (5,6,7), những người ở Nam Phi được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

– Pakistan

  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Pakistan: Phù hợp với nhóm SEC (A+B), những người ở Pakistan được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Pakistan: Phù hợp với nhóm SEC (A+B), những người ở Pakistan được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao

– Philippines

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Philippines: Phù hợp với nhóm (A), những người ở Philippines được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Philippines: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở Philippines được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

– Thổ Nhĩ Kỳ

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phù hợp với nhóm SES (A), những người ở Thổ Nhĩ Kỳ được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phù hợp với nhóm SES (A + B), những người ở Thổ Nhĩ Kỳ được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

– UAE

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở UAE: Phù hợp với nhóm (A), những người ở UAE được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở UAE: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở UAE được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

– Ấn Độ

  • Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Ấn Độ: Phù hợp với nhóm (A), những người ở Ấn Độ được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao
  • Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Ấn Độ: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở Ấn Độ được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

12. Ramadan (Month)

– Bạn thân của những người kỷ niệm lễ Ramadan: Top 2 người bạn của bất kỳ ai có mức độ tương tác cao hoặc trung bình với nội dung về tháng Ramadan. Không tính những người đã tương tác với nội dung về lễ Ramadan

– Tháng Ramadan (tương tác với nội dung ở mức cao): Những người đã tương tác với nội dung liên quan đến tháng Ramadan và kỷ niệm lễ Ramadan hơn 90 ngày qua

– Tháng Ramadan (tương tác với nội dung ở mức trung bình): Những người đã tương tác với nội dung liên quan đến tháng Ramadan và kỷ niệm lễ Ramadan hơn 90 ngày qua

13. Soccer

– Bạn bè của fan hâm mộ bóng đá: 2 người bạn hàng đầu của bất kỳ ai là fan bóng đá (hoặc bóng đá Mỹ) tương tác tích cực hoặc vừa phải. Loại trừ những người đã là fan bóng đá.

– Fan bóng đá (tương tác với nội dung ở mức độ cao): Tương tác với nội dung liên quan đến bóng đá (bóng đá Mỹ) 5 lần trở lên trong 90 ngày qua

– Fan bóng đá (tương tác với nội dung ở mức độ vừa phải): Tương tác với nội dung liên quan đến bóng đá (bóng đá Mỹ) và thể thao dưới 5 lần trong 90 ngày qua.

 

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số phiếu bầu:

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

×
cskh